Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2015

RottingDreams
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt viacalym-zyciem calym-zyciem
RottingDreams
2637 48da 500
Reposted fromhormeza hormeza viailovemovies ilovemovies
RottingDreams
6117 5333

December 19 2014

RottingDreams
4199 3349
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapianistka pianistka
RottingDreams
1135 6d0f 500
Reposted frompianistka pianistka
RottingDreams
2217 901e
Reposted fromADDhalftime ADDhalftime viapianistka pianistka

March 28 2012

RottingDreams
9078 2ea7
Reposted bygivemetwobeersnimlothAnzayskrzolossfruittreemydlanyrozpylacznadislogoreamajkeyMagnolia11

February 27 2012

RottingDreams
miauczymy w nocy jak zgłodniałe koty 
których nie potopiono chociaż tego chciały 

rosną nam pazurki wilgotnieją oczy 
wchodzimy na dachy i co noc spadamy 

a to dziwne życie na przekór nam wraca 
jak stara kochanka lub pijacka czkawka 
wchodzi nam do gardeł krząta się oddycha 
i wije w nas gniazda jak w kominie kawka 

- weź mnie w worek 
wrzuć do wody 
i ucałuj dla osłody -
— Katarzyna Zdanowicz - 'Behemot'
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers
RottingDreams
7234 ae7a 500
RottingDreams
moim ulubionym bohaterem kreskówek jest Jezus
czasami w upały wchodzę do kościoła
posadzka jest chłodna krew pachnie czereśniami
czeszę się jak Maryja mam swego anioła

......................................................................

chciałabym umrzeć na krzyżu który dla mnie zrobisz
— Katarzyna Zdanowicz - 'koncert życzeń'
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers
RottingDreams
nie polubię Cię, jak powiedzieć prościej?
— Brodka
Reposted fromkatalama katalama viaBlackMelancholy BlackMelancholy
RottingDreams
RottingDreams
9117 46dd
RottingDreams
9044 65f3
RottingDreams
8946 5baf
RottingDreams
8942 11f1
RottingDreams
Wiedziałam już, jak czuje się człowiek, który stracił zmysły; to zdarza się wtedy, gdy otaczający Cię świat zaczyna rozpadać się, psuć, zamieniać we własne odbicie w krzywym lustrze, a ty jesteś przekonany, ty wiesz, że to się dzieje naprawdę i teraz. Gdy czujesz upływ czasu, grunt pod stopami, gdy zdajesz sobie sprawę ze swojego oddechu i odruchu chwytnego - a i tak wszystko wokół przeczy logice, życiu, przeczy wszystkiemu.
— Żulczyk - "Instytut"
Reposted fromptak ptak viagivemetwobeers givemetwobeers
RottingDreams
Reposted fromtatuaze tatuaze viacalym-zyciem calym-zyciem
RottingDreams
2386 b7ad
Reposted frombanita banita viacalym-zyciem calym-zyciem
RottingDreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl